Taloyhtiö käsitteenä

Taloyhtiö

Asunto-osakeyhtiö – käytetään myös nimitystä taloyhtiö – Museomäki on asunto-osakeyhtiölain mukainen yhtiö. Asunto-osakeyhtiössä yhtiön osakkeet oikeuttavat hallitsemaan tiettyä asuinhuoneistoa tai kiinteistössä sijaitsevaa liikehuoneistoa. Asunto-osakeyhtiölaki ja yhtiöjärjestys määrittelevät yhtiön säännöt sekä yhtiön ja osakkaiden velvollisuudet ja vastuun.

Valta ja vastuu

Asukas

Taloyhtiön asukas voi olla yhtiön osakas tai vuokralainen. Vuokralaisen vuokranantaja voi olla joko osakkeenomistaja tai taloyhtiö. Vuokralainen hallitsee asuttamaansa huoneistoa vuokrasopimuksen mukaisesti. Vuokrasopimus on aina syytä tehdä kirjallisesti. Näin taataan sekä vuokranantajan että vuokralaisen oikeudet. Kaikkia taloyhtiön asukkaita sitoo taloyhtiön yhtiöjärjestys ja järjestysmääräykset.

Osakas

Taloyhtiön päätösvalta on viime kädessä osakkailla, yhtiön osaomistajilla. Kullekin asunnolle on yhtiöjärjestyksessä määritelty jyvitetty pinta-ala, jonka mukaan osakkaiden äänimäärä jakautuu päätettäessä yhteisistä asioista. Museomäessä jokainen yksittäinen neliö vastaa yhtä osaketta.

Asunto-osakeyhtiön osakkaat maksavat yhtiövastiketta, jolla katetaan rakennuksen ylläpidon juoksevat kulut sekä mahdolliset muut yhtiön kustannukset.

Asunto-osakeyhtiö Museomäen yhtiövastiketta ja osakkaiden äänimäärää koskevat piirteet on määritelty yhtiöjärjestyksessä.

Yhtiökokous

Asunto-osakeyhtiön ylin päätösvalta on yhtiökokouksella. Lain mukaan varsinainen yhtiökokous on järjestettävä kerran vuodessa. Lisäksi voidaan järjestää tarpeen tullen ylimääräisiä yhtiökokouksia.

Yhtiökokous päättää yhtiön suurista hankinnoista ja remonteista. Yhtiökokous päättää käytännössä kaikki yhtiötä koskevat suuret linjaukset; hallitus ja isännöitsijä eivät voi tehdä suuria päätöksiä ilman yhtiökokouksen hyväksyntää.

Hallitus

Asunto-osakeyhtiön hallituksen tehtävä on vastata yhtiön hallinnasta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus valitaan vuosittain yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, jossa myös päätetään edellisen vuoden hallituksen vastuuvapaudesta. Vaikka laki ei sitä erikseen määrää, on hallitus perinteisesti valittu yhtiön osakkaiden joukosta.

Hallitus myös valitsee, nimittää ja erottaa isännöitsijän. Hallituksen tärkein tehtävä onkin seurata isännöitsijän toimia

Isännöitsijä

Asunto-osakeyhtiön hallituksen valitsema isännöitsijä pyörittää päivittäisiä juoksevia asioita. Hänen toimenkuvansa vastaa pitkälti osakeyhtiön toimitusjohtajan virkakuvaa. Käytännössä isännöitsijä hoitaa taloyhtiön hallintoa hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Lisäksi hän huolehtii, että kirjanpito on asianmukaisesti hoidettu.

Isännöinnin harjoittaminen on niin sanottu vapaa elinkeino eli se ei edellytä minkäänlaista viranomaislupaa, joten sitä voi käytännössä tehdä kuka vain. Tästä syystä Isännöitsijöiden Auktorointiyhdistys ISA ry on perustanut isännöinnin laadunvalvontaan tähtäävän ISA-tunnuksen.

Huoltoyhtiö

Taloyhtiön huoltoyhtiö pitää huolen yhtiön arkipäiväisestä kunnossapidosta. Ulko- ja sisäalueiden siisteys, lipunnosto ja -lasku taloyhtiön yhteistilojen kunnossapito, asukkaiden vuotavat hanat ynnä muu arkipäivän askare on huoltoyhtiön vastuulla.

Lisätietoa

Asunto-osakeyhtiöistä Finlex-sivuilla

Taloyhtio.net-sivusto